LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
09.00 - 10.00 Pratique libre09.00 - 10.00Mise à niveau09.00 - 10.00
10.00 - 11.00 Pole Fitness 310.00 - 11.00Pole Fitness 410.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Pratique libre11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Pratique libre17.00 - 18.00Pratique libre17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Mise à niveau18.00 - 19.00Pole-fitness 218.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Pole Fitness 419.00 - 20.00Pole Fitness 319.00 - 20.00Pole Fitness 419.00 - 20.00Pole fitness 119.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Pole Fitness 420.00 - 21.00Mise à niveau20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
19.00 - 20.00 Pole fitness 119.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Jeudi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
18.00 - 19.00 Pole-fitness 218.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Jeudi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
10.00 - 11.00 Pole Fitness 310.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Pole Fitness 319.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Mardi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
10.00 - 11.00 Pole Fitness 410.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Pole Fitness 419.00 - 20.00Pole Fitness 419.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Pole Fitness 420.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Lundi

Mercredi

Samedi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
09.00 - 10.00 Pratique libre09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Pratique libre11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Pratique libre17.00 - 18.00Pratique libre17.00 - 18.00
Click on the class name to get additional info

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
09.00 - 10.00 Mise à niveau09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Mise à niveau18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Mise à niveau20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Mardi

Jeudi

Samedi